KUNST EN TECHNIEK VOOR KINDEREN VAN DE BASISSCHOOL Martin Arens en Renate Beerens

Mijn enthousiasme voor de combinatie techniek en kunst dateert – hoe gek het ook mag klinken – uit mijn tijd als militair dienstplichtige.
Na mijn studie weg- en waterbouwkunde en bouwkunde in ’s Hertogenbosch, werd ik gelegerd in de Dumoulin Kazerne te Soesterberg en ingedeeld bij de genie, waar ik werd opgeleid tot ‘sergeant instructeur aan de camouflageschool’; een opleidingsinstituut waar militairen een opleiding krijgen in het camoufleren van militaire doelen en onderricht worden in infrarood en luchtfotografie. In de avonduren volgde ik naast mijn militair zijn lessen in schilderen en tekenen. Mijn commandant  Majoor  HansTimmer, was tevens kunstenaar en doceerde daarbij schilderen aan de Academie Artibus te Utrecht.
Naast de kazerne lag een camouflagepark waar ik met mijn drie toegewezen soldaten allerlei dummies moest bouwen, zoals voertuigen, een vliegtuig , tankversperringen etc., gemaakt van hout en jutte. Het waren voorwerpen om de vijand te misleiden. Bij dit park hadden we tevens een optische zaal in de trant van Escher, met daarin allerlei voorwerpen om vijanden te misleiden. Met onze kennis van techniek maakten we als het ware aardige kunstwerken.
Na mijn diensttijd ben ik in dienst getreden bij de afdeling architectuur van de Koninklijke Heidemaatschappij (KNHM) in Arnhem, waar ik mij bezig hield met de aanleg van buitenzwembaden. Na de KNHM was ik werkzaam bij verschillende gemeenten, o.a. ’s-Hertogenbosch, Roermond, Venray, Gennep, Eindhoven, als projectleider ‘civiel-technische werken’. In die jaren was ik in mijn vrije tijd actief bezig met tekenen, schilderen en het maken van keramiekobjecten. In Roermond volgde ik aan de Vrije Academie cursussen tekenen en schilderen (bij Winand Theunissen) en keramiek (bij Gonzales-Mele) en in Nijmegen een opleiding glazuren. Om les te kunnen geven volgde ik in de avonduren aan de Pabo te Venlo de opleiding LO Tekenen bij Willebrord de Winter
Het idee om kinderen op basisscholen kennis van kunst en techniek bij te brengen, is ontstaan in de tijd dat ik op school workshops houtskooltekenen gaf en merkte dat daar op school veel behoefte aan is.
Momenteel geef ik lessen kunst en techniek , houtskooltekenen en klei op basisschool De Kruudwis te Venray en verzorg ik workshops bij Stichting Odapark te Venray voor basisschoolleerlingen in Venray. Workshops houtskooltekenen worden of zijn gegeven bij;

Bs De Bottel te Lottum  
Bs De Hobbitstee te Eindhoven   
Bs Coninkxhof te Venray
Bs De Vlaswei te Venray
Bs Petrus’ Banden te Venray
Bs Vijfhoeven te Vlijmen
Bs De keg te venray
BS De Klimboom te Venray
Bs St. Antonius te Maashees 
Samenwerkingsschool Estafette te Venray
AZC Blitterswijck
Synthese te Venray (onderneming voor zorg en welzijn in Noord- en Midden-Limburg) 
Vrouwencentrum EVA te Venray (ontmoetingsplaats van en voor vrouwen)

Vanaf 30 mei 2015 beheer ik S
tichting Martinart te Venray,
 
In 2013 leerde ik Renate Beerens kennen die mij behulpzaam wilde zijn met het beheren van de site en met het assisteren van de praktijklessen op basisscholen. Zij heeft een achtergrond als kunsthistoricus (in 1997 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te nijmegen).