GERB (GEluks en RelatieBeeldje) incl. beschrijving in het nederlands, frans, duits en engels

GERB (GEluks en RelatieBeeldje)  incl. beschrijving in het nederlands, frans, duits en engels
GERB (geluks- en relatiebeeldje) (NL)
                        
Een Gerb is een beeldje van een uit de natuur ontstaan materiaal dat met de hand gevormd is tot een symbool dat dient om in versteende toestand de geestelijke verbondenheid met een relatie te visualiseren en daardoor een verbindend karakter aan deze relatie te geven.
 
* Het herinnert je er aan *
Stop iets heel persoonlijks in de opening onder het beeldje, bijvoorbeeld een haarlok, een nagel of een een tekst. Sluit het eeuwig af met het rode steentje. Zet het op een zichtbare plaats en het herinnert je aan hem of haar die je liefhebt, hij of zij die je verlaten heeft, je zoon die in Canada woont, je huisdier dat je troeteldier is of was, de laatste peuk bij het stoppen met roken, een gelukkige relatie, voorzichtig te rijden, iemand sterkte toe te wensen, enzovoorts, enzovoorts…..
Een beeldje zonder bijgeloof, maar iets zichtbaars met iets persoonlijks er in om te herinneren. Persoonlijker dan een foto en leuker dan een knoop in je zakdoek!  *Martin*                                 
                               
GERB (statuette relation) (F)

Une Gerb est une statuette en materiau provenant de la nature, faite entièrement à la main, symbole servant avisualiser une relationsous une forme figèe. Ainsi elle assure un lien entre vous et cette relation.

* Et vous remet memoire *
Mette quelque chose de personeldans la statuette, par exemple une boucle de cheveux ou une texte ecrit par lui, ou par elle, ou autre chose. Colle la pierre et scelle-la pour lèternité, met la statuette dans une place bien en vue et tu te suviendras. De lui ou d”elle que vous aimez, de lui qui vous a quitté, de votre fils qui habite au Canada, d’une promesse que vous vous etes faites, le dernier mégot avant d’àrette de fumer.
Une relation heureuse, met une statuette dans la voiture pour rouler prudemment.
Une statuette sans superstition mais quelque chose de bien visible  pour vous faire souvenir. Plus personelle qu’une photo et plus originale qu’un noeud dans votre mouchoir. * Lucie*
      
GERB (Glück- und Beziehungsfigur) (D)

Ein Gerb ist eine mit der Hand geformten Figur vom einem aus der natur entsprossenen material, gestaltet zu einem Symbol das in seinem versteinerten Zustand dazu dient die geistige Verbundenheit zwischen Beziehungen einen verbindenden Charakter zu geben.

* Es erinnert dich daran *
Stecke etwas persönliches in die Statuette, zum beispiel eine Haarlocke, eine geschriebene Tekst oder etwas anderes. Schlieβe das Loch für immer indem man das rote Steinchen festklebt und die figur erinnert dich an etwas wie wie zum Beispiel: an sie oder ihn, die oder den du lieb hast, an dein Haustier das dein Lieblingstier ist oder war, an ihn oder sie der oder die dich verlassen hat, an deinen Sohn der in Kanada wohnt, an das was du dir selbst versprochen hast, die letzte Kippe wenn man mit dem rauchen aufhört, an eine gluckliche Beziehung und so weiter, und so weiter...
Eine Statuette ohne Aberglauben aber etwas sichtbars mit etwas persönlichem im innern zum erinnern. Persönlicher als ein Foto und netter als einen Knoten in deinen Taschentuch. *Marianne*

GERB (a taken of goodluck and friendship) (E)
 
A Gerb is made of a natural substance handmade into a symbol, that serves to show in hardened form the spiritualattachment in a relationship and therefore gives a relationship a closer more binding form.

*It reminds you*
Puch something personal inside the token underneath for example, a lock hair, a piece of a nail or a poem, or something you’ve written yourelf.
Close the Gerb forever with the redstone and it will remind maybe of these things: someone you love,someone has left you, your son who lives in Canada, a pet that is or was special to you, a promise made to yourself, the last dog-end when you stop smoking, one in your car to remind you to drive carefully, to wich someone strength and so on, and so on….
A token without superstition, something visible with a personal reminder more personal than a photograph and nicer than a knot in your handkerchief. *Karin*
 


 
 
« Terug naar overzicht